Gebyr for fritidsrenovasjon

Renovasjonsgebyret for hytter er differensiert. Gebyret deles i en fast-del og en volum-del. Renovasjonsgebyrets volum-del differensieres i følgende kategorier:

Kategori A – Standard hytteabonnement

  • Hytter med innlagt vann eller hytter i felt som er tilrettelagt for dette.  ELLER/OG:
  • Fraflytta hus som benyttes som fritidsbolig – må søkes om, og godkjennes av kommunen ( Gjelder ikke eiendommer med boplikt).  ELLER/OG:
  • Samt hytter på sjøsiden av Fv 410 fra Hantho til Tvedestrand sentrum, videre Fv 411 over Bergendal og til Bossvik. Derifra til Søndeled og ut Fv 351 til Telemark grense.

Kategori B – Innlandshytter

  • Hytter i felt i innlandet uten innlagt vann.

Kategori C – Innlandshytter LNF område

  • Hytter / koier i innlandet uten innlagt vann og utenfor regulert felt.

Hytter i kategori C, der hytteeier har eget helårsabonnement i RTA sitt område, kan få mulighet til en fellesløsning med sin egen helårsrenovasjon. Variabelt gebyr og eventuelt påslag for renovasjonsbu vil da ikke bli belastet hytterenovasjonsgebyret.