Hytterenovasjon Vegårshei 2021

Hytterenovasjon,  Vegårshei
Kategori Fast del Volum del Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl mva
A 800 960 1 760 2 200
B 800 560 1 360 1 700
C 800 200 1 000 1 250
Sorteringsbu/nedgravd     400 500

 

Slam (hytter), Vegårshei
Type abonnement Antall abonnent Volum pr tømming Tømme- frekvens Årsgebyr Årsgebyr inkl. mva
Årsavgift slamavskiller 1 Inntil 4m3 48 mnd 640 800
Årsavgift tett tank 1 Inntil 4m3 12 mnd 2 560 3 200

 

Ekstratømming slam utover årsgebyr (hytter), Vegårshei
Type tømming Enhet Pris Pris Inkl. mva
Nødtømming Pr gang 1 600 2 000
Ekstra tømming m3 640 800
Bomtur Pr gang 600 750