Hytterenovasjon Vegårshei 2024

Hytterenovasjon,  Vegårshei
Kategori Fast del Volum del Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl mva
A 915 1 143 2 058 2 572
B 915 640 1 555 1 943
C 915 229 1 1 143 1 429
Sorteringsbu/nedgravd     400 500

 

Slam (hytter), Vegårshei
Type abonnement Antall abonnent Volum pr tømming Tømme- frekvens Årsgebyr Årsgebyr inkl. mva
Årsavgift slamavskiller 1 Inntil 4m3 48 mnd 600 750
Årsavgift tett tank 1 Inntil 4m3 12 mnd 2 400 3 000

 

Ekstratømming slam utover årsgebyr (hytter), Vegårshei
Type tømming Enhet Pris Pris Inkl. mva
Nødtømming Pr gang 1 600 2 000
Ekstra tømming m3 600 750
Bomtur Pr gang 600 750