Hytterenovasjon Tvedestrand 2023

 

Hytterenovasjon, Tvedestrand
Kategori Fast del Volum del Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl mva
A (standard)
878 1 078 1 956 2 445
B 878 604 1 481 1 852
C 878 216 1 093 1 366
sorteringsbu/  nedgravd     400 500

 

Slam (hytter), Tvedestrand
Type abonnement  Antall abonnent  Volum pr tømming  Tømme-frekvens  Årsgebyr  Årsgebyr inkl. mva
Årsavgift slamavskiller 1 Inntil 4m3 48 mnd 600 750
Årsavgift tett tank 1 Inntil 4m3 12 mnd 2 400 3 000

 

Ekstratømming slam utover årsgebyr (hytter), Tvedestrand
Type tømming Enhet Pris Pris Inkl. mva
Nødtømming Pr gang 1 600 2 000
Ekstra tømming m3 600 750
Bomtur Pr gang 600 750