Hytterenovasjon Tvedestrand 2022

 

Hytterenovasjon, Tvedestrand
Kategori Fast del Volum del Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl mva
A (standard)
856 1 047 1 897 2 371
B 856 586 1 436 1 795
C 856 209 1 059 1 324
sorteringsbu/  nedgravd     400 500

 

Slam (hytter), Tvedestrand
Type abonnement  Antall abonnent  Volum pr tømming  Tømme-frekvens  Årsgebyr  Årsgebyr inkl. mva
Årsavgift slamavskiller 1 Inntil 4m3 48 mnd 640 800
Årsavgift tett tank 1 Inntil 4m3 12 mnd 2 560 3 200

 

Ekstratømming slam utover årsgebyr (hytter), Tvedestrand
Type tømming Enhet Pris Pris Inkl. mva
Nødtømming Pr gang 1 600 2 000
Ekstra tømming m3 640 800
Bomtur Pr gang 600 750