Hytterenovasjon Gjerstad 2023

 

Hytterenovasjon, Gjerstad
Kategori Fast del Volum del Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl mva
A (standard)
863 1 078 1 941 2 426
B 863 604 1 466 1 833
C 863 216 1 078 1 348
Sorteringsbu/nedgravd     400 500

 

Slam (hytter), Gjerstad
Type abonnement Antall abonnent Volum pr tømming Tømme-frekvens Årsgebyr Årsgebyr inkl. mva
Årsavgift slamavskiller 1 Inntil 4m3 48 mnd 600 750
Årsavgift tett tank 1 Inntil 4m3 12 mnd 2 400
3 000

 

Ekstratømming slam utover årsgebyr, Gjerstad
Type tømming Enhet Pris  Pris inkl. mva
Nødtømming Pr gang 1 600 2 000
Ekstra tømming m3 600 750
Bomtur Pr gang 600 750