Hytterenovasjon Gjerstad 2024

 

Hytterenovasjon, Gjerstad
Kategori Fast del Volum del Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl mva
A (standard)
915 1 143 2 058 2 572
B 915 640 1 555 1 943
C 915 229 1 143 1 429
Sorteringsbu/nedgravd     400 500

 

Slam (hytter), Gjerstad
Type abonnement Antall abonnent Volum pr tømming Tømme-frekvens Årsgebyr Årsgebyr inkl. mva
Årsavgift slamavskiller 1 Inntil 4m3 48 mnd 600 750
Årsavgift tett tank 1 Inntil 4m3 12 mnd 2 400
3 000

 

Ekstratømming slam utover årsgebyr, Gjerstad
Type tømming Enhet Pris  Pris inkl. mva
Nødtømming Pr gang 1 600 2 000
Ekstra tømming m3 600 750
Bomtur Pr gang 600 750