Hytterenovasjon Risør 2021

Hytterenovasjon, Risør
Kategori Fast del Volum del Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl mva
A (standard)
808 960 1 768 2 209
B 808 560 1 368 1 709
C 808 200 1 008 1 259
Sorteringsbu/nedgravd     400 500

 

Slam (hytter), Risør
Type abonnement Antall abonnent Volum pr tømming Tømme-frekvens Årsgebyr Årsgebyr inkl. mva
Årsavgift slamavskiller 1 Inntil 4m3 48 mnd 640 800
Årsavgift tett tank 1 Inntil 4m3 12 mnd 2 560 3 200

 

Ekstratømming slam utover årsgebyr (hytter), Risør
Type tømming Enhet Pris Pris Inkl. mva
Nødtømming Pr gang 1 600 2 000
Ekstra tømming m3 640 800
Bomtur Pr gang 600 750