Hytterenovasjon Risør 2024

Hytterenovasjon, Risør
Kategori Fast del Volum del Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl mva
A (standard)
922 1 143 2 065
2 581
B 922 640 1 562 1 953
C 922 229 1 151 1 438
Sorteringsbu/nedgravd     400 500

 

Slam (hytter), Risør
Type abonnement Antall abonnent Volum pr tømming Tømme-frekvens Årsgebyr Årsgebyr inkl. mva
Årsavgift slamavskiller 1 Inntil 4m3 48 mnd 600 750
Årsavgift tett tank 1 Inntil 4m3 12 mnd 2 400 3 000

 

Ekstratømming slam utover årsgebyr (hytter), Risør
Type tømming Enhet Pris Pris Inkl. mva
Nødtømming Pr gang 1 600 2 000
Ekstra tømming m3 600 750
Bomtur Pr gang 600 750