Hytterenovasjon Risør 2023

Hytterenovasjon, Risør
Kategori Fast del Volum del Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl mva
A (standard)
870 1 078 1 948
2 435
B 870 604 1 474 1 842
C 870 216 1 086 1 357
Sorteringsbu/nedgravd     400 500

 

Slam (hytter), Risør
Type abonnement Antall abonnent Volum pr tømming Tømme-frekvens Årsgebyr Årsgebyr inkl. mva
Årsavgift slamavskiller 1 Inntil 4m3 48 mnd 600 750
Årsavgift tett tank 1 Inntil 4m3 12 mnd 2 400 3 000

 

Ekstratømming slam utover årsgebyr (hytter), Risør
Type tømming Enhet Pris Pris Inkl. mva
Nødtømming Pr gang 1 600 2 000
Ekstra tømming m3 600 750
Bomtur Pr gang 600 750