Hytterenovasjon Risør 2022

Hytterenovasjon, Risør
Kategori Fast del Volum del Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl mva
A (standard)
845 1 047 1 892 2 365
B 845 586 1 431 1 789
C 845 209 1 054 1 318
Sorteringsbu/nedgravd     400 500

 

Slam (hytter), Risør
Type abonnement Antall abonnent Volum pr tømming Tømme-frekvens Årsgebyr Årsgebyr inkl. mva
Årsavgift slamavskiller 1 Inntil 4m3 48 mnd 640 800
Årsavgift tett tank 1 Inntil 4m3 12 mnd 2 560 3 200

 

Ekstratømming slam utover årsgebyr (hytter), Risør
Type tømming Enhet Pris Pris Inkl. mva
Nødtømming Pr gang 1 600 2 000
Ekstra tømming m3 640 800
Bomtur Pr gang 600 750