Om RTA

Risør- og Tvedestrandregionens Avfallsselskap RTA AS ble etablert i 1997 og eies av kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Med hjemmel i den lokale slam- og renovasjonsforskriften opererer RTA på vegne av kommunene med hensyn til lovpålagt innsamling, mottak og håndtering av avfall og slam. 

Forurensningsloven gir kommunene et ansvar for å samle inn og behandle avfall fra husholdningene. Dette ansvaret har kommunene løst gjennom kildesortering og effektive løsninger for transport og behandling av avfallet. Gode behandlingsløsninger er en viktig del av kampen for bedre miljø og klima.

Gjør du din del av kildesorteringsjobben, skal vi sørge for resten. Og vi vet det nytter.
For deg som forbruker gir det flere fordeler:
– Høy andel sortert avfall er med på å holde avgiftene så lav som mulig.
– Sortert avfall fører til mindre forurensende metoder slik som forbrenning og deponi.
– Gjenvinning reduserer behovet for nytt råstoff og reduserer i mange tilfeller energiforbruket i produksjonen.

Styreleder  Odvar Voie Eikeland, Gjerstad kommune
Nestleder June Anette Marcussen, Tvedestrand kommune
Styremedlemmer  Aud Bente Loftesnes, Vegårshei kommune
 Stian Lund, Risør kommune
Gunnar Fløystad, ansattes representant
Varamedlemmer  Torhild Karoline Gregersen, Risør kommune
 Morten Foss, Tvedestrand kommune
 Tallak Bakken, Vegårshei kommune
 Gro Christensen Eskeland, Gjerstad kommune
 Daniel A. Nilsen, ansattes representant