Om ordningen for fritidsrenovasjon

Fritidsrenovasjon i RTA området er nå et helårstilbud. Leveringspunkter er til renovasjonsbuer, eller nedgravde løsninger med full sorteringsordning, for de aller fleste. For de få, som enda ikke har fått tildelt plass i sorteringsbu eller nedgravd løsning, vil det fortsatt være containere tilgjengelig.

I reguleringsplaner fra 2008 og nyere, er utbygger pålagt å bygge bu til avfall (sorteringsbu). Noen velforeninger i eldre felt har valgt å bygge egen bu. Der RTA har bygget sorteringsbu, eller nedgravd containeranlegg, blir abonnentene belastet et årlig beløp.