Nøkler

  • De fleste sorteringsbuer er låst, og nøkkel er gitt til regningsmottaker. 
  • De nedgravde anleggene er åpne, d.v.s. det er ikke nøkkel.
  • 3 steder har fortsatt gammelt system med frittstående container/dunk, der er ikke nøkkel.

 

Det er noen få som vi ikke har lykkes å komme i kontakt med, som ikke har fått nøkkel. Er du en av disse ber vi deg ta kontakt.

 

Nærmere forklaring om nøkler

Nøkkelen, og låsen som nøkkelen passer til, tilhører RTA. Det lånes ut en (1) nøkkel gratis per gebyrobjekt. Utsending av nøkler skjer normalt pr rekommandert brev til registrert regningsmottaker. Hvis eiendommen skifter eier, skal nøkkelen gis videre til ny eier. Nøkkelen skal kun brukes av de som bruker fritidseiendommen som nøkkelen er ment for.

Enhver eier av hytta kan be om å låne ekstra nøkkel mot kr 500 i depositum (eierforholdet må bevises / være tinglyst). Porto og depositum for ekstra nøkkel faktureres registrert regningsmottaker (ikke nødvendigvis eieren som forespør). Nøkler kan også leveres ut på Hestemyr i Risør om dette er avtalt på forhånd. En eventuell stedfortreder må ha fullmakt fra eier. Identitet må bevises.

De som har ekstra nøkler må levere disse tilbake til RTA ved salg av hytta. «Gratisnøkkelen» gis videre til ny eier.