Nøkler

  • De fleste sorteringsbuer er låst, og nøkkel er gitt til regningsmottaker. 
  • De nedgravde anleggene er åpne, d.v.s. det er ikke nøkkel.
  • 3 steder har fortsatt gammelt system med frittstående container/dunk, der er ikke nøkkel.

 

Det er noen få som vi ikke har lykkes å komme i kontakt med, som ikke har fått nøkkel. Er du en av disse ber vi deg ta kontakt.

 

Nærmere forklaring om nøkler

Nøkkelen, og låsen som nøkkelen passer til, tilhører RTA. Nøkkelen er kun på utlån til den som besitter eiendommen. Hvis eiendommen skifter eier, skal nøkkelen gis videre til ny eier. Nøkkelen skal kun brukes av de som bruker fritidseiendommen som nøkkelen er utstedt til.

 

Det lånes ut en (1) nøkkel gratis per gebyrobjekt. Det er mulig å låne ekstra nøkkel mot kr 500 i depositum. Vi forholder oss kun til registrert regningsmottaker. Identitet må bevises.  Eventuell utsending skjer normalt pr rekommandert brev for abonnentens regning. Nøkkel kan leveres ut på Hestemyr i Risør om dette er avtalt på forhånd. Utleveringen må registreres og faktureres. Ta derfor kontakt dersom det er aktuelt med ekstra nøkkel. De som har ekstra nøkler må levere disse tilbake til RTA ved salg av hytta. «Gratisnøkkelen» gis videre til ny eier.