Strandrydding

Strandryddeavfall er per definisjon ikke husholdningsavfall, og kan derfor ikke belastes ordningene som gjelder for husholdning (dvs. alt som finansieres gjennom renovasjonsgebyr til alle eiere av private hus og hytter). RTA sine avfallsmottak i Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei kan kun ta imot husholdningsavfall, mens mottaket i Risør (Hestemyr) kan ta imot avfall fra både husholdning og næring.

Viktig: Gå til nettsiden Rydde Norge

På Rydde Norge finner du en portal der du registrerer ryddeaksjonen din. Der finnes også en refusjonsordning. Denne refusjonsordningen er slik at bare 1 aktør kan søke refusjon for en gitt ryddeaksjon. Denne aktøren kan være enten deg, RTA eller kommunen. Vær oppmerksom på at hvis du vil søke refusjon for utgifter til transport og avfallsbehandling, så må du også betale for levering av avfallet på Hestemyr. Alternativt leverer du avfallet gratis på Hestemyr (du må fylle ut et skjema) og gir avkall på mulighet til refusjon av utgifter til transport.

For strandryddeaksjonen finnes derfor følgende muligheter for levering av strandryddeavfall:

 1. RISØR: For strandrydding i Risør kommune, så har Risør Akvarium i samarbeid med Kystlotteriet og Skjærgårdstjenesten etablert ordning for strandrydding som omfatter alt fra sekker/hansker til bortkjøring av strandryddeavfallet. Se Risør Akvariums nettside https://risorakvarium.no/ for mer informasjon. Dette alternativet gjør ryddelaget uavhengig av RTA og RTA sine åpningstider, og i tillegg er det mye lettere å bruke ettersom de også kan registrere ryddeaksjonen på RyddeNorge på vegne av ryddelaget.
 2. TVEDESTRAND: For strandrydding i Tvedestrand kommune, så har Ragg AS et tilsvarende opplegg som Risør Akvarium. Se nettsidene til Ragg AS: https://www.ragg.no/
 3. Tredje mulighet er, etter at selve ryddingen er utført, å kjøre til Hestemyr med avfallet og stoppe på bilvekta, henvende deg i ekspedisjonsluka og si at det er strandryddeavfall, du får da et skjema som må fylles ut blant annet med aksjonskoden, levere avfallet på anvist sted, og veie bilen ut. Du betaler ingenting. RTA søker refusjon for behandling av avfallet. Du gir da avkall på muligheten for å søke refusjon for utgifter til transport av frivillige til/fra ryddeaksjonen, eller andre utgifter til transport.
 4. Fjerde mulighet er, etter at selve ryddingen er utført, å kjøre til Hestemyr med avfallet og stoppe på bilvekta, henvende deg i ekspedisjonsluka og si at det er strandryddeavfall som du vil betale for, og du oppgir IKKE aksjonskoden, levere avfallet på anvist sted, veie bilen ut og betale. Du kan da søke refusjon for utgifter til transport av frivillige til/fra ryddeaksjonen, utgifter til transport, og behandling av avfall (som da er kvitteringen du får fra RTA). Se https://ryddenorge.no/


  Relevante lenker:

  https://ryddenorge.no/
  https://risorakvarium.no/
  https://www.ragg.no/

 

Generelle spørsmål om strandrydding kan rettes til kommunen eller RTA.