Strandrydding

Strandryddeavfall er per definisjon ikke husholdningsavfall, og kan derfor ikke belastes ordningene som gjelder for husholdning (dvs. alt som finansieres gjennom renovasjonsgebyr til alle eiere av private hus og hytter). RTA sine avfallsmottak i Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei kan kun ta imot husholdningsavfall, mens mottaket i Risør (Hestemyr) kan ta imot avfall fra både husholdning og næring.

Viktig: Gå til nettsiden Rydde Norge

På Rydde Norge finner du en portal der du registrerer ryddeaksjonen din. Der finnes også en refusjonsordning. Vær oppmerksom på at hvis du vil søke refusjon for utgifter til transport og avfallsbehandling, så må du dokumentere dine utgifter. Hvis du velger å levere avfallet gratis på Hestemyr, så må du fylle ut et skjema som ligger her: skjema.

Det finnes følgende muligheter for gjennomføring av strandrydding i vårt område:

 1. RISØR: For strandrydding i Risør kommune, så har Risør Akvarium i samarbeid med Kystlotteriet og Skjærgårdstjenesten etablert ordning for strandrydding som omfatter alt fra sekker/hansker til bortkjøring av strandryddeavfallet. Se Risør Akvariums nettside https://risorakvarium.no/ for mer informasjon. Dette alternativet gjør ryddelaget uavhengig av RTA og RTA sine åpningstider, og i tillegg er det mye lettere å bruke ettersom de også kan registrere ryddeaksjonen på RyddeNorge på vegne av ryddelaget.
 2. TVEDESTRAND: For strandrydding i Tvedestrand kommune, så har Ragg AS et tilsvarende opplegg som Risør Akvarium. Se nettsidene til Ragg AS: https://www.ragg.no/
 3. Tredje mulighet er rydding i egen regi.  Fyll inn skjemaet som ligger her: https://rta.no/grovavfall/strandrydding/. Kjør avfallet til Hestemyr og stopp på bilvekta, henvend deg i ekspedisjonsluka med skjemaet og si at du har med deg strandryddeavfall . Lever avfallet på anvist sted, og vei bilen ut. Du betaler ingenting. RTA søker refusjon for behandling av avfallet.
 4. Fjerde mulighet er også rydding i egen regi. Kjør avfallet til Hestemyr og stopp på bilvekta, henvend deg i ekspedisjonsluka og si at det er restavfall som du vil betale for som tilfeldig kontantkunde. Du oppgir IKKE aksjonskoden. Lever avfallet på anvist sted, vei bilen ut og betal. Du får da veieseddel og kvittering for kjøpet. Så kan du søke refusjon for utgifter til transport av frivillige til/fra ryddeaksjonen, utgifter til transport, og behandling av avfall (som da er veieseddel + kvittering du får fra RTA).

  Relevante lenker:

  https://ryddenorge.no/
  https://risorakvarium.no/
  https://www.ragg.no/

 

Generelle spørsmål om strandrydding kan rettes til kommunen eller RTA.