Avfallsdeklarering

RTA as kan hjelpe deg med e-deklarering av farlig avfall. Ved å delegere ansvaret til oss er du trygg på at skjemaet blir utfylt og sendt i henhold til de enhver tid gjeldende regler.

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Eksempler på dette kan være impregnert trevirke, isolerglassruter, isolasjon, maling, lim og asbest, men også rengjøringsmidler, lysstoffrør, sparepærer og batterier. Felles for alle disse er at de inneholder stoffer som er lite nedbrytbare og kan hope seg opp i levende organismer, og at de er giftige – både akutt og på lang sikt.

Det er derfor viktig at farlig avfall håndteres på en forsvarlig måte, og det er du som avfallsprodusent som har ansvaret for dette. Alle virksomheter som produserer mer enn én kilo farlig avfall i året, er forpliktet til å levere dette årlig til godkjente mottak (Avfallsforskriften kapittel 11).

For at vårt mottak kan ta imot det farlige avfallet ditt, må det deklareres. Det gjør du på avfallsdeklarering.no. Der fyller du ut et deklareringsskjema med opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper. Farlig avfall fra næring kan kun leveres til mottaket på Hestemyr. Da skal det deklareres til Hestemyr avfallsanlegg- RTA as – mottak og sortering.

Hvorfor må du deklarere avfallet? Det er for å gi nødvendige opplysninger om avfallet, slik at alle som skal håndtere og transportere avfallet, kan gjøre det på en sikker måte. Skjemaet fungerer også som en dokumentasjon for deg som avfallsprodusent om at du har oppfylt leveringsplikten.

Som avfallsprodusent kan du også gi fullmakt til et avfallsmottak som kan deklarere på vegne av deg, men fullmakt fritar ikke avfallsprodusenten fra leverings- og deklareringsplikten.

  Ring gjerne RTA, og be om hjelp til å opprette fullmakt for farlig avfall. Du må være daglig leder i bedriften med tilgang til Altinn og epost, og i tillegg må du innstallere/kjøre “RTA FJERNHJELP” (eller Teamviewer) på din datamaskin. MED FORBEHOLD OM LEDIG SAKSBEHANDLER.

  Slik kommer du i gang
  Daglig leder eller administrerende direktør må logge seg inn i Altinn og delegere Altinn-rollen Energi, miljø og klima til den personen i virksomheten som skal være administrator.

  Administrator logger seg inn i administrasjonsmodulen i Avfallsdeklarering.no for å:

  • Opprette bedriftsprofil
  • Opprette sluttbrukere (de som skal deklarere)
  • Gi fullmakt til RTA as slik at vi kan bistå med deklarering

  Sluttbruker får brukernavn og passord tilsendt på e-post, og kan deretter logge seg direkte inn i Avfallsdeklarering.no for å deklarere.

  Brukerveiledning finner du på: www.avfallsdeklarering.no, under veiledere.