Farlig avfall fra næring skal deklareres!

Deklarering skal gjøres elektronisk via https://www.avfallsdeklarering.no/. Du kan fint deklarere selv, men det finnes også en ordning som lar deg delegere ansvaret til oss, slik at er du er trygg på at skjemaet blir utfylt og sendt i henhold til de enhver tid gjeldende regler. Fullmakt til dette gis på samme sted. Les mer om dette nedenfor.

  Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Eksempler på dette kan være impregnert trevirke, isolerglassruter, isolasjon, maling, lim og asbest, men også rengjøringsmidler, lysstoffrør, sparepærer og batterier. Felles for alle disse er at de inneholder stoffer som er lite nedbrytbare og kan hope seg opp i levende organismer, og at de er giftige – både akutt og på lang sikt.
  Det er derfor viktig at farlig avfall håndteres på en forsvarlig måte, og det er du som avfallsprodusent som har ansvaret for dette. Alle virksomheter som produserer mer enn én kilo farlig avfall i året, er forpliktet til å levere dette årlig til godkjente mottak (Avfallsforskriften kapittel 11). Vær oppmerksom på at forskriften presiserer at den som har leveringsplikt, skal ha skriftlig dokumentasjon om hvor det farlige avfallet er levert. Vår erfaring er at det er mange som ikke er klar over dette, og dette kan bli et problem når Statsforvalteren kommer på tilsyn hos bedriften. Hvis bedriften har miljøsertifisering og/eller rapporterer bærekraft, så blir dette ekstra viktig å ha i orden.

  For at vårt mottak kan ta imot det farlige avfallet ditt, må det som nevnt deklareres. Det gjør du på https://www.avfallsdeklarering.no/. Der fyller du ut et deklareringsskjema med opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper. Farlig avfall fra næring kan kun leveres til mottaket på Hestemyr. Da skal det deklareres til Hestemyr avfallsanlegg- RTA as – mottak og sortering.

  Hvorfor må du deklarere avfallet? Det er for å gi nødvendige opplysninger om avfallet, slik at alle som skal håndtere og transportere avfallet, kan gjøre det på en sikker måte. Skjemaet fungerer også som en dokumentasjon for deg som avfallsprodusent om at du har oppfylt leveringsplikten. Vi presiserer at deklarasjonen skal være innsendt før avfallet leveres. Hvis vi må ta kontakt for å etterlyse deklarasjoner, eller hvis en deklarasjon har alvorlige feil eller mangler, så blir dette fakturert med en minstepris (2023: kr 250,- + mva). Merarbeid utover dette blir fakturert per time (2023: kr 1000,- + mva). RTA forbeholder seg retten til å gjøre endringer i prisene.

  Som avfallsprodusent kan du også gi fullmakt til et avfallsmottak som kan deklarere på vegne av deg. Hvis du velger å gi oss fullmakt, så tar vi en fast pris per deklarasjon vi oppretter på dine vegne. I 2023 er denne prisen kr 250,- eksl. mva. RTA forbeholder seg retten til å gjøre endringer i prisen.

   Ring gjerne RTA, og be om hjelp til å opprette fullmakt for farlig avfall. Du må ha Altinn-rollen «Energi, miljø og klima» (daglig leder har alltid den), og PC med tilgang til nettleser og epost. I tillegg må du installere/kjøre «RTA FJERNHJELP» (eller Teamviewer) på din PC (se link ved siden av). MED FORBEHOLD OM LEDIG SAKSBEHANDLER. Denne hjelpetjenesten er gratis.

   Slik kommer du i gang på egenhånd:
   Daglig leder eller administrerende direktør må logge seg inn i Altinn og delegere Altinn-rollen Energi, miljø og klima til den personen i virksomheten som skal være administrator.

   Administrator logger seg inn i administrasjonsmodulen i Avfallsdeklarering.no for å:

   • Opprette bedriftsprofil
   • Opprette sluttbrukere (de som skal deklarere)

   Sluttbruker får brukernavn og passord tilsendt på e-post, og kan deretter logge seg direkte inn i Avfallsdeklarering.no for å deklarere. Når dette er gjort, kan det også gis fullmakt til RTA. RTA ligger ferdig søkbart i godkjente avfallmottak, søk enten på navn, eller bruk vårt org.nr. til underavdeling 977 548 683 (ikke hovednummeret).

   Brukerveiledning finner du på: https://www.avfallsdeklarering.no, under veiledere.

    Mottakspris på farlig avfall opplyses ved henvendelse til rta@rta.no.

    Levering av Asbest
    Asbest skal leveres til RTA innpakket i 2 lag klar plast, teipet tett, og på pall. Paller skal kunne løftes av bil/henger maskinelt med gaffeltruck. RTA behandler asbestholdig avfall selv ved å deponere det på deponiet på Hestemyr. Derfor må kunden også, i tillegg til  å deklarere det som farlig avfall, også deklarere avfall til deponi. Se skjema nedenfor. Vi hjelper med utfylling av de vanskelige tingene, men kunden må fylle ut sine egne detaljer, hvor avfallet kommer fra, og underskrive nederst. Det skal gjøres på forhånd før levering.