Mottak i Vegårshei

Vegårshei kommune er dessverre midlertidig uten lokalt avfallsmottak. Velkommen til et av våre andre mottak!