Grenstøl (Kalsåsveien 51 , Tvedestrand)

Grenstøl tar imot avfall fra private.

Næring henvises til Hestemyr.

Vanlig åpningstid er tirsdager kl 13:00-20:00.

Lørdagsåpent i 2024: 27/4 kl 09:00-13:00

Avfall som bringes til RTAs anlegg skal leveres løst i henger eller i gjennomsiktige avfallssekker. Sekker kan kjøpes på Hestemyr, eller i butikken. Henvend dere til betjeningen før dere begynner å kaste avfall.

 

Eksempler på grovavfall som må leveres til miljøstasjon:
  • Bygg- og rivningsmateriale
  • Elektrisk avfall
  • Farlig avfall
  • Dekk
  • Metaller
  • Gips
  • Hageavfall
  • Porselen mm.
  • Betong
  • Møbler
Priser for levering av avfall til miljøstasjon (private)
Varenavn Pris inkl. mva
1 sekk  kr                 30,-
Inntil 4 sekker  kr                 50,-
Privat liten henger  kr               100,-
Privat stor henger  kr               200,-
Over 3 m3 Leveres Hestemyr etter vekt

Ferdig utsorterte fraksjoner av jern/metall, EE-Avfall (Elektrisk), farlig avfall, papp/papir, emballasjeplast, hageavfall og dekk (med eller uten felg) kan leveres gratis.

Følgende skal KUN leveres på Hestemyr i Risør:
– A
ndre typer avfall enn det som er nevnt ovenfor(f.eks. tilhenger/campingvogn, fritidsbåter, strandryddeavfall)
Leveranser over 3 m3
– Leveranser som transporteres i  større nyttekjøretøy (f.eks. traktor, store varebiler, lastebiler etc.)
– Avfall fra virksomhet/næring

Finn veien hit!

Fra E18: Ta av mot Tvedestrand og kjør i retning bensinstasjonen (Shell) som ligger ved E18. I stedet for å kjøre inn på bensinstasjonen, så fortsett ca 500m til Kalsåsveien 51. Mottaket er godt synlig og ligger inntil veien på høyre side ved ankomst.

 

GPS og kart

WGS 84 (Desimaler)

Bredde 58,61907 N, Lengde 8,90244 Ø

WGS 84 (Grader)

Bredde 58° 37′ 8.6″ N, Lengde 8° 54′ 8.8″ Ø

EUREF89/UTM32

Bredde 6497635 N, Lengde 494323 Ø