Grenstøl (Kalsåsveien 51 , Tvedestrand)

Grenstøl tar imot avfall fra private.

Næring henvises til Hestemyr.

Vanlig åpningstid er tirsdager kl 13:00-20:00.

Lørdagsåpent i 2022: 30/4 kl 09:00-13:00

Avfall som bringes til RTAs anlegg skal leveres løst i henger eller i gjennomsiktige avfallssekker. Sekker kan kjøpes på Hestemyr, eller i butikken. Henvend dere til betjeningen før dere begynner å kaste avfall.

 

Eksempler på grovavfall som må leveres til miljøstasjon:
  • Bygg- og rivningsmateriale
  • Elektrisk avfall
  • Farlig avfall
  • Dekk
  • Metaller
  • Gips
  • Hageavfall
  • Porselen mm.
  • Betong
  • Møbler
Priser for levering av avfall til miljøstasjon (private)
Varenavn Pris inkl. mva
1 sekk  kr                 30,-
Inntil 4 sekker  kr                 50,-
Privat liten henger  kr               100,-
Privat stor henger  kr               200,-
Over 3 m3 Leveres Hestemyr etter vekt

Ferdig utsorterte fraksjoner av jern/metall, EE-Avfall (Elektrisk), farlig avfall, papp/papir, emballasjeplast, hageavfall og dekk (med eller uten felg) kan leveres gratis.

Leveranser over 3 m3, eller andre typer avfall (f.eks. tilhenger/campingvogn, fritidsbåt, strandryddeavfall) kan kun leveres på Hestemyr.
Dette gjelder også avfall fra næring.

Finn veien hit!

Fra E18: Ta av mot Tvedestrand og kjør inn i rundkjøring øst for rundkjøringen som håndterer E-18-trafikken fra Kristiansand / til Oslo, velg nordgående avkjørsel, fortsett ca 500m til Kalsåsveien 51.

 

GPS og kart

WGS 84 (Desimaler)

Bredde 58,61907 N, Lengde 8,90244 Ø

WGS 84 (Grader)

Bredde 58° 37′ 8.6″ N, Lengde 8° 54′ 8.8″ Ø

EUREF89/UTM32

Bredde 6497635 N, Lengde 494323 Ø