Poser og sekker

Behovene for poser og sekker, og hvordan du anskaffer de, avhenger av hvilken variant av henteordning du har.

Vanlig dunk-renovasjon

Hvis RTA henter avfallet i plastdunker på hjul, så trenger du:

  • RTAs papirposer til matavfall
  • RTAs perforerte halvgjennomsiktige plastsekker til emballasjeplast-avfall.

Utlevering av poser og sekker skjer etter behov. Behovet melder du ved å feste en tom pose/sekk synlig på dunken tømmedagen, og så vil renovatøren legge igjen en pakke/rull. Pass på at du gjør dette i god tid, da renovatøren kan gå tom på en travel dag.

Poser og sekker kan også fås på Hestemyr og Grenstøl i åpningstidene.

Unngå å kaste restavfall løst i dunken, men legg det heller først i brukte handleposer, eller i egne avfallsposer som kan kjøpes på butikken.

Nedgravd løsning (Tvedestrand sentrum og noen få i Risør)

Nedgravd løsning finnes Tvedestrand sentrum. I Risør (Flisvika, Holmen, Randheia og deler av Terneveien) finnes det også. Her trenger du: 

  • RTAs bioposer til matavfall
  • RTAs perforerte halvgjennomsiktige plastsekker til emballasjeplast-avfall.

I Tvedestrand henter du poser/sekker på kommunehuset. De andre i Risør har egne ordninger.

Poser og sekker kan også fås på Hestemyr og Grenstøl i åpningstidene.

Ikke kast restavfall løst i innkastet, men legg det først i brukte handleposer, eller i egne avfallsposer som kan kjøpes på butikken.

 

Sekk og sorteringsskap i Risør sentrum

I store deler av Risør by trenger du dette:

  • RTAs papirposer til matavfall
  • RTAs perforerte halvgjennomsiktige plastsekker til emballasjeplast-avfall.
  • RTAs sorte restavfallssekker.

Utlevering av poser og sekker for plast og mat skjer etter behov. Behovet melder du ved å feste en tom pose/sekk synlig på dunken tømmedagen, og så vil renovatøren legge igjen en pakke/rull. Pass på at du gjør dette i god tid, da renovatøren kan gå tom på en travel dag.

Poser og sekker for plast og mat kan også fås på Hestemyr i åpningstidene.

Utlevering av sorte sekker til restavfall skjer i mai måned, og rullen skal vare til et helt års forbruk. Pass godt på rullen! Det er ikke mulig å kjøpe ekstra sekker.

Unngå å kaste restavfall løst i den sorte restavfallssekken, men legg det heller først i brukte handleposer, eller i egne avfallsposer som kan kjøpes på butikken.

Sekk og sorteringsskap på Lyngør og Sandøya

Renovasjonen i skjærgården blir utført av Sørlandets Maritime på vegne av RTA. De deler også ut RTA sine sekker og poser. Du trenger:

  • RTAs papirposer til matavfall
  • RTAs perforerte halvgjennomsiktige plastsekker til emballasjeplast-avfall.
  • RTAs røde restavfallssekker.

Utlevering av poser og sekker for plast og mat skjer etter behov. Behovet melder du ved å feste en tom pose/sekk synlig på dunken tømmedagen, og så vil renovatøren legge igjen en pakke/rull. Pass på at du gjør dette i god tid, da renovatøren kan gå tom på en travel dag.

Poser og sekker for plast og mat kan også fås på kommunehuset i Tvedestrand, eller Grenstøl i åpningstidene.

Utlevering av røde sekker til restavfall skjer vår og høst. Det deles ut 1 rull per gang, og en rull inneholder 25 sekker. Ved behov kan ekstra røde sekker kan kjøpes av Sørlandets Maritime.

Unngå å kaste restavfall løst i den røde sekken, men legg det heller først i brukte handleposer, eller i egne avfallsposer som kan kjøpes på butikken.