Om kildesortering

Hva er kildesortering? Det betyr rett og slett at avfallet sorteres ved kilden der avfallet oppstår. Dette gjøres av hver enkelt person som produserer avfall i en husholdning. Den første grov-sorteringen er å bestemme om avfallet faktisk kan kastes i den vanlige henteordningen. 

JA-avfall: En tommelfinger-regel er at avfall som oppstår i den daglige husholdningen er OK å kaste i henteordningen. 

NEI-avfall: Store gjenstander, elektrisk og farlig avfall, og avfall fra garasjen, boden eller hagen er eksempler på avfall som IKKE skal kases i henteordningen. Eksempler på farlig avfall er alle slags kjemikalier (maling, løsemidler, oljer, drivstoff etc.), asbest, batterier og beholdere under trykk. 

Sjekk her for hjelp til å avgjøre hvilken type avfall du har:

Kildesortering i henteordningen

 1. Glass- og metallemballasje
  • Kun emballasje fra mat og drikke
  • Kastes løst i dunk/innkast
 2. Papp/papir
  • Ikke vått eller tilsmusset
  • Brett sammen esker
  • Kastes løst i dunk/innkast
 3. Matavfall
  • Matavfall legges i papirpose fra RTA
   • Unntak for nedgravde løsninger: Halvgjennomsiktig spesialpose
  • For å spare seg selv for bry, ikke ha flytende matavfall rett i posen (tips: sil).
  • NB: Ikke hageavfall!!
  • Ingen andre typer poser skal brukes
  • Pose m/innhold kastes i dunk/innkast
 4. Plastemballasje
  • Emballasjen skal være rengjort.
  • NB: Ikke isopor!!
  • Legges i perforert gjennomsiktig sekk fra RTA
 5. Restavfall
  • Alt som ikke passer ovenfor, er som regel restavfall.
  • NB: Ikke store gjenstander, elektrisk og farlig avfall.
  • Restavfall legges i brukt handlepose eller annen egnet pose
  • Knytt posen og kast i dunk/innkast
  • Kun daglig husholdningsavfall

NB: Grovavfall, rivningsavfall, møbler, griller, sykler, store ting og alt som ikke er daglig husholdningsavfall skal alltid leveres på et av våre mottak!