BLEIEBARN

Det gis tilbud om større volum på restavfallsdunk, til husstander med to bleiebarn under tre år.

Husstanden kan ved å søke RTA, få en større dunk til restavfall, en det det betales avgift for. Tilbudet gjelder frem til det største barnet fyller tre år.

Dunken vil etter denne dato bli stående, og riktig avgift etter størrelse på dunk, vil løpe. Abonnenten må selv ta kontakt med RTA når det skal byttes tilbake til mindre dunk igjen.

Husk å legge ved fødselsattest eller annen dokumentasjon.