SLAMTØMMING

Det er krav til faste tømmerutiner for slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg. Slamavskillere og minirenseanlegg tømmes annethvert år for helårsboliger, og hvert fjerde år for fritidsboliger.

Alle tette tanker skal tømmes hvert år, både for helårsboliger og fritidsboliger.