2021-09-30 Presentasjon av RTA sine erfaringer – RFID-gruppa.pptx