Plassering av dunk

Kravet til plassering av dunk gjelder fra kl 06:00 på tømmedagen for de aktuelle dunkene ifølge tømmekalenderen, og til dunkene er tømt. Dette er abonnentens ansvar. Utenfor dette tidsvinduet står abonnenten fritt til å velge en annen plassering hvis dette er praktisk.

 

Det generelle kravet er at plastdunkene på hjul skal kunne tømmes av renovasjonsbiler med automatisk løftearm. Dette krever at dunkene er satt frem med hengslet vekk fra veibanen, maks 1,5 meter fra bilen, og stå på et underlag som har samme nivå og helningsgrad som veien. Dunker som ikke kan nås med løftearmen vil ikke bli tømt.

Dunken må være maks 1,5 meter fra bilen, og stå på et underlag som har samme nivå og helningsgrad som veien. Papirdunken som bilen er i ferd med å løfte på bildet stod fint plassert, mens matdunken er i grenseland for hva som er mulig.

Sett fra veien skal dunkene står plassert slik, med ca 20 cm mellomrom, eller mer.