Risør- og Tvedestrandregionens Avfallsselskap

Risør- og Tvedestrandregionens Avfallsselskap RTA AS ble etablert i 1997 og eies av kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Med hjemmel i den lokale slam- og renovasjonsforskriften opererer RTA på vegne av kommunene med hensyn til lovpålagt innsamling, mottak og håndtering av avfall og slam. 

Sammensetningen av antall abonnenter med pålagt renovasjon er:

Risør: 3257 helårs, 1738 fritid

Tvedestrand: 3430 helårs, 1254 fritid

Gjerstad: 1109 helårs, 356 fritid

Vegårshei: 926 helårs, 779 fritid

Styret i RTA

Styreleder: Odvar Voie Eikeland, Gjerstad kommune

Nestleder: June Anette Marcussen, Tvedestrand kommune

 

Styremedlemmer  

Aud Bente Loftesnes, Vegårshei kommune

Stian Lund, Risør kommune

Gunnar Fløystad, ansattes representant

Varamedlemmer

Torhild Karoline Gregersen, Risør kommune

Morten Foss, Tvedestrand kommune

Tallak Bakken, Vegårshei kommune

Gro Christensen Eskeland, Gjerstad kommune

Daniel A. Nilsen, ansattes representant

Driften av RTA

RTA har ca. 6 ansatte i administrasjonen, inkl. daglig leder. Administrasjonen holder til på Hestemyr avfallsmottak i Risør. Hestemyr er knutepunktet for alt avfall som RTA tar imot og muliggjør driften av RTA. Der finnes et avfallsmottak som er åpent for publikum alle hverdager. Sorteringsanlegget på Hestemyr tar imot næringsavfall, og avfall sortertes og omlastes for videre transport til sluttbehandler. Den daglige driften ute på anlegget håndteres av 6-7 ansatte. I tillegg betjenes også de lokale mottakene i Tvedestrand (en dag i uka), og Gjerstad og Vegårshei (annenhver uke hver seg). RTA samler også inn avfall i de fire kommunene i egen regi, og kjører mye av avfallet selv videre til behandling og gjenvinning. RTA har ca. 12 ansatte som driver med innsamling og videretransport.

 

På Hestemyr finnes også et deponi, og et slamanlegg. På slamanlegget behandles slam fra private og kommunale avløpsanlegg. Slamtømming utføres etter kontrakt med ekstern aktør.