Priseksempler på avfall fra næring

Containere til utleie:

Små/Mellomstore:

3 m3

8 m3

10 m3 (åpen/lukket)

Prisen er 600,- for utkjøring og tilsvarende for innhenting, totalt 1 200,- + mva. i transport pr container.

Krokkasser:

22 m3 (6 meter, lav)

35 m3 (6 meter, høy)

40 m3 (7 meter)

Prisen er 1000,- for utkjøring og tilsvarende for innhenting, totalt 2000,- + mva. i transport pr container,

Leie:

Første 14 dager er gratis, deretter kr 200,- + mva per uke.

Priser pr. 07.03.2023 på avfall levert fra næring til Hestemyr avfallsanlegg

Type avfall Enhet Eks. mva Inkl. mva
Avfall til sortering / restavfall
pr. tonn 1 600 2000
Avfall til deponi inntil 5 % TOC   « 450 562,5
Asbest /eternitt    « 1 350 1687,50
Takstein   « 450 562,5
Trevirke m/maling lim og lakk   « 550 687,5
Trykkimpregnert trevirke (farlig avfall)   « 1 600 2000
Betong u/ jern   « 450 562,5
Gips   « 700 875
Farlig avfall pr. kg Egne priser  
Dekk m/ u felg pr. stk 0  
Papp pr. tonn 0  
Papir    « 0  
Annen plast (ikke emballasje)   « 1 600 2000
Plast (emballasje)   « 0  
Hageavfall, skogsvirke   « 0  
Jern, metaller m.v.   « 0