Containerleie – RTA

 

Vi har flere størrelser på containere til leie:

Små/Mellomstore

3 m3

8 m3

10 m3 (åpen/lukket)

Prisen er 500,- for utkjøring og tilsvarende for innhenting, totalt 1 000,- + mva. i transport pr container.

Krokkasser:

22 m3 (6 meter, lav)

35 m3 (6 meter, høy)

40 m3 (7 meter)

Prisen er 900,- for utkjøring og tilsvarende for innhenting, totalt 1 800,- + mva. i transport pr container,

 

Priser på avfall levert i container fra næring til Hestemyr avfallsanlegg. Rev 17.09.2022

 

Type avfall

Enhet

Eks. mva

Avfall til sortering pr. tonn 1 600
Avfall til deponi inntil 5 % TOC 450
Asbest /eternitt  1 350
Takstein 450
Trevirke m/maling lim og lakk 550
Trykkimpregnert trevirke (farlig avfall) 1 600
Betong u/ jern 450
Gips 700
Farlig avfall pr. kg Egne priser
Dekk m/ u felg pr. stk 0
Papp pr. tonn 0
Papir  « 0
Annen plast (ikke emballasje) « 1 600
Plast (emballasje) « 0
Hageavfall, skogsvirke « 0
Jern, metaller m.v. « 0