Container

RTA har containere som kan leies.

Utsett, liftcontainer: kr 750,- inkl mva
Innhent, liftcontainer: kr 750,- inkl mva

Utsett, krokkasse: kr 1250,- inkl mva
Innhent, krokkasse: kr 1250,- inkl mva

Innhold i container prises etter vekt, avhengig av type avfall. Priseksempler (ikke uttømmende):

Type avfall Pris inkl. mva per tonn
Restavfall kr 2000,-
Papp kr 0,-
Plast kr 0,-
Trevirke kr 687,50
Impregnert trevirke kr 2000,-
Takstein/murstein/betong kr 562,50
Hageavfall kr 0,-
Gips kr 875,-
Jern/metall kr 0,-

Leie påløper hvis containeren står lengre enn 2 uker, kr 250 inkl. mva.

Takstein, keramikk, betong, stein, jord o.l. blir lagt på deponi. Avfallsprodusenten skal sørge for at det er gjennomført en basiskarakterisering av avfallet før deponering finner sted, det vil si å fylle ut skjemaet for deponi. RTA bistår med utfylling av detaljer på skjema, men kunden må signere.