Renovasjon helårs Tvedestrand kommune 2022

Inkludert sigevannskostnader Grenstøl à kr 35,- pr helårsabonnent
Renovasjon Helårs
Type abonnement Antall ab. volum dunk Tømme frekvens Fast del kr Volum del kr Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl. mva
140 – normal 1 140 2. Uke 1 710 1 675 3 375 4 219
140 – lite 1 140 4. Uke 1 710
838 2 538 3 172
240 – stort 1 240 2. Uke 1 710 3 190 4 890 6 113
370 – x stort 1 370 2. Uke 1 710 4 785 6 485 8 106
660 – xx stort 1 660 2. Uke 1 710 9 570 11 270 14 088
Delte abonnementer:
140 2 140 2. Uke 1 710 838 2 538 3 172
240 2 240 2. Uke 1 710 1 595 3 295 4 119
240 3 240 2. Uke 1 710 1 063 2 763 3 454
370 2 370 2. Uke 1 710 2 393 4 093 5 116
370 3 370 2. Uke 1 710 1 595 3 295 4 119
370 4 370 2. Uke 1 710 1 196 2 896 3 620
660 2 660 2. Uke 1 710 4 785 6 485 8 106
660 3 660 2. Uke 1 710 3 190 4 890 6 113
660 4 660 2. Uke 1 710 2 393 4 093 5 116
660 5 660 2. Uke 1 710 1 914 3 614 4 518
660 6 660 2. Uke 1 710 1 595 3 295 4 119
660 7 660 2. Uke 1 710 1 367 3 067 3 834
Kompostfradrag           Kr 300 + mva = Kr 375