Renovasjon helårs Tvedestrand kommune 2021

Inkludert sigevannskostnader Grendstøl à kr 40,- pr helårsabonnent
Renovasjon Helårs
Type abonnement Antall ab. volum dunk Tømme frekvens Fast del kr Volum del kr Sumårsgebyr Sum årsgebyr inkl. mva
140 – normal 1 140 2. Uke 1 640 1 600 3 240 4 050 
140 – lite 1 140 4. Uke 1 640 800 2 440 3 050 
240 – stort 1 240 2. Uke 1 640 3 040 4 680 5 850 
370 – x stort 1 370 2. Uke 1 640 4 560 6 200 7 750 
660 – xx stort 1 660 2. Uke 1 640 9 120 10 760 13 450 
Delte abonnementer:
140 2 140 2. Uke 1 640 800 2 440 3 050 
240 2 240 2. Uke 1 640 1 520 3 160 3 950 
240 3 240 2. Uke 1 640 1 013 2 653 3 317 
370 2 370 2. Uke 1 640 2 280 3 920 4 900 
370 3 370 2. Uke 1 640 1 520 3 160 3 950 
370 4 370 2. Uke 1 640 1 140 2 780 3 475 
660 2 660 2. Uke 1 640 4 560 6 200 7 750 
660 3 660 2. Uke 1 640 3 040 4 680 5 850 
660 4 660 2. Uke 1 640 2 280 3 920 4 900 
660 5 660 2. Uke 1 640 1 824 3 464 4 330 
660 6 660 2. Uke 1 640 1 520 3 160 3 950 
660 7 660 2. Uke 1 640 1 303 2 943 3 679 
Kompostfradrag           Kr 300 + mva = Kr 375