Slam Risør kommune 2024:

Slam, Risør
Type abonnement Antall abonnent Volum pr tømming  Tømme frekvens Årsgebyr  Årsgebyr inkl. mva
Helårs          
Årsavgift slamavskiller 1 Inntil 4m3 24 mnd 1 200 1 500
Årsavgift tett tank 1 Inntil 4m3 12 mnd 2 400
3 000
Fritid
Årsavgift slamavskiller 1 Inntil 4m3 48 mnd 600 750
Årsavgift tett tank 1 Inntil 4m3 12 mnd 2 400 3 000

 

Ekstratømming utover årsgebyr , Risør
Type tømming Enhet Pris Pris Inkl. mva
Nødtømming Pr gang 1 600 2 000
Ekstra tømming m3 600 750
   – hvorav minstepris*
Pr gang
2400
3000
Bomtur Pr gang 600 750

 

*For tett tank inntrer minstepris for tømming hvis det i samme år har vært tømt 4m3 eller mer. For andre typer tanker inntrer minstepris ved tømming som ikke inngår i den faste tømmeplanen, uavhengig av faktisk tømt volum.