Slam Gjerstad kommune 2023:

Slam, Gjerstad
Type abonnement Antall abonnent Volum pr tømming  Tømme-frekvens Årsgebyr  Årsgebyr inkl. mva
Helårs:          
Årsavgift slamavskiller 1 Inntil 4m3 24 mnd 1 200 1 500
Årsavgift tett tank 1 Inntil 4m3 12 mnd 2 400 3 000
Fritid:
Årsavgift slamavskiller 1 Inntil 4m3 48 mnd 600 750
Årsavgift tett tank 1 Inntil 4m3 12 mnd 2 400
3 000

 

Ekstratømming utover årsgebyr, Gjerstad
Type tømming Enhet Pris Pris Inkl. mva
Nødtømming Pr gang 1 600 2 000
Ekstra tømming m3 600 750
   – hvorav minstepris* Pr gang 2400 3000
Bomtur Pr gang 600 750

 
*For tett tank inntrer minstepris for tømming hvis det i samme år har vært tømt 4m3 eller mer. For andre typer tanker inntrer minstepris ved tømming som ikke inngår i den faste tømmeplanen, uavhengig av faktisk tømt volum.