Container

Bilde av liftbil med container

RTA har containere som kan leies.

Utsett: kr 500,- + mva

Innhent: kr 500,- + mva

Innhold i container fra kr 300,- til 2400,- pr tonn + mva avhengig av type avfall.

Leie påløper hvis containeren står lengre enn 1 uke.

Takstein, keramikk, betong, stein, jord o.l. blir lagt på deponi. Avfallsprodusenten skal sørge for at det er gjennomført en basiskarakterisering av avfallet før deponering finner sted, det vil si å fylle ut skjemaet for deponi. RTA bistår med utfylling av detaljer på skjema, men kunden må signere.