Container

Bilde av liftbil med container

RTA har containere som kan leies.

Utsett, liftcontainer: kr 600,- + mva
Innhent, liftcontainer: kr 600,- + mva

Utsett, krokkasse: kr 1000,- + mva
Innhent, krokkasse: kr 1000,- + mva

Innhold i container etter vekt avhengig av type avfall. Priseksempler (ikke uttømmende):

Type avfall Pris eks. mva per tonn
Restavfall kr 1600,-
Papp kr 0,-
Plast kr 0,-
Trevirke kr 550,-
Impregnert trevirke kr 1600,-
Takstein/murstein/betong kr 450,-
Hageavfall kr 0,-
Gips kr 700,-
Jern/metall kr 0,-

Leie påløper hvis containeren står lengre enn 2 uker, kr 200,- + mva per uke.

Takstein, keramikk, betong, stein, jord o.l. blir lagt på deponi. Avfallsprodusenten skal sørge for at det er gjennomført en basiskarakterisering av avfallet før deponering finner sted, det vil si å fylle ut skjemaet for deponi. RTA bistår med utfylling av detaljer på skjema, men kunden må signere.