Avfall som ikke inngår i henteordningen = grovavfall

Store gjenstander, elektrisk og farlig avfall, og avfall fra garasjen, boden eller hagen er eksempler på avfall som IKKE skal kases i henteordningen. Eksempler på farlig avfall er alle slags kjemikalier (maling, løsemidler, oljer, drivstoff etc.), asbest, batterier og beholdere under trykk. 

Sjekk her for hjelp til å avgjøre hvilken type avfall du har:

Avfall som bringes til RTAs anlegg skal leveres løst i henger eller i gjennomsiktige avfallssekker. Henvend dere til betjeningen før dere begynner å kaste avfall.

Noen fraksjoner er gratis, slik som: Jern/Metall, EE-Avfall (Elektrisk), Farlig avfall (inntil 1 tonn per år), Papp/papir, Emballasjeplast, Hageavfall, Dekk med og uten felg. Dette skal betjeningen informeres om før du kaster, for at du skal være sikker på å få riktig pris.

OBS! ASBEST/ETERNITT: Dette skal pakkes i minst to lag med tykk plast (type bygningsplast) og settes på pall. RTA skal kunne løfte av pallen med gaffeltruck direkte fra henger/bil den blir fraktet på. Asbest tas KUN imot på Hestemyr!!

Eksempler på grovavfall som må leveres til miljøstasjon:

  • Bygg- og rivningsmateriale
  • Elektrisk avfall
  • Farlig avfall
  • Dekk
  • Metaller
  • Gips
  • Hageavfall
  • Porselen mm.
  • Betong
  • Møbler

Leveranser over 3 m3, eller andre typer avfall (f.eks. tilhenger/campingvogn, fritidsbåt, strandryddeavfall) kan kun leveres på Hestemyr. Dette gjelder også avfall fra næring.